Så här beställer du en digital tentamen i Inspera

  1. För att boka tentamenstillfället i KronoX behöver du/KronoXbokare lägga in signatur TENINSP (plus TEN och sin egen signatur), detta för att Tentamen ska kunna söka ut tentamen som ska genomföras i Inspera. Skriv in om tentamen ska ges i sal på campus eller distans. Ju tydligare desto bättre!
  2. Besvara frågorna i dokumentet, Inspera beställning av digital tentamen, och mejla in det senast 5 veckor innan tentamensdatum. Observera att det är viktigt att få med all information för att inställningarna ska bli korrekta i Inspera. Kopiera, fyll i och mejla dokumentet Inspera beställning av digital tentamen.pdf till tentamen@hb.se

Använd följande mall som försättsblad till Inspera tentamen Inspera Försättsblad (informationssida).docx

Observera att det är du som ansvarig lärare som ser till att skrivningspoäng är synliga i Ladok. Manual om skrivningspoäng (pdf)