Skriftlig digital hemtentamen i Inspera

Skriftlig digital examination på distans omfattar skriftliga examinationer som inte genomförs i skrivsal och där studentens examinationsunderlag lämnas in digitalt. Inspera erbjuder möjligheter för anonymisering, plagiatgranskning, olika frågetyper, möjligt att begränsa tiden som examinationen är tillgänglig för studenterna och ger möjlighet att ge förlängd skrivtid för studenter som beviljats det.

Vid digital hemtentamen i Inspera erbjuds endast öppen webbläsare. Låst webbläsare kan endast erbjudas vid salstentamen. 

Det bör, i nuläget, beaktas att det inte kan uppnås fullständig säkerhet kring vem som faktiskt besvarar frågor eller att otillåtet samarbete och kommunikation inte förekommer. EduTech hjälper er med tips och råd vad du bör tänka på och hur du skapar din digitala hemtentamen i Inspera. edutech@hb.se