Plagiatkontroll

Akademierna har ansvar för att man som student är väl förtrogen med de regler och riktlinjer som finns i fråga om användning av textmaterial. Det är också varje students ansvar att sätta sig in i de regler som finns.

Skydd av upphovsrätten

I maj 2007 slutfördes ett projekt vid Högskolan i Borås i samarbete med Högskolan i Kristianstad med rubriken: Förebyggande av otillåten användning av textmaterial. Projektledare var handläggare med särskilt ansvar för studenträttsliga frågor Ingrid Iveling.

Projektet utmynnade i följande handlingar:

  • Handlingsplan angående plagiering Dnr 686-06-10
  • Policy angående plagiering Dnr 686-06-10
  • Handlingsplan angående vilseledande vid prov eller när en studieprestation annars skall bedömas. Dnr 686-06-10
  • Policy angående vilseledande vid prov eller när en studiepresentation annars ska bedömas. Dnr 686-06-10

Textjämförelsesystem

Högskolan använder sig av textjämförelsesystemet Urkund (Ouriginal). Mer information finner du på sidan Urkund (Ouriginal) 

Information för nybörjare

Som hjälp för de studenter som inte tidigare har författat akademiska texter finns informationsbladet "En första hjälp för dig som ska författa akademiska texter" (pdf). Du kan också få mer information från Nermina Aljic, handläggare för studenträttsliga frågor eller Petra Gustafsson, handläggare för studenträttsliga frågor.