Avtal med förlag

Vad är läs-och-publiceringsavtal?

Läs-och-publiceringsavtal (också kallade transformativa avtal) med tidskriftsförlag förhandlas av Kungliga Biblioteket genom Bibsamkonsortiet för att driva utvecklingen för öppen tillgång. De avtal som högskolan har valt att ingå i innebär att några förlag mot en årskostnad sänker eller helt tar bort författaravgiften vid öppet tillgänglig publicering av utvalda vetenskapliga tidskrifter. Kungliga Bibliotekets har en sammanfattning av alla Bibsamavtal här

Vad måste man göra för att ta del av ett avtal?

För att ta del av avtalet genom Högskolan i Borås krävs att forskningen som ligger till grund för artikeln ska ha skett till största delen vid HB. Det är också viktigt att corresponding author anger HB som huvudaffiliering och använder sin @hb e-postadress i artikeln och i förlagets system. I fall där corresponding author är vid ett annat lärosäte som ingår i Bibsam kan samma avtal användas, men då administreras det vid det berörda lärosätet. 

Hur går det till helt praktiskt?

Förlagen har lite olika processer, men det vanliga med dessa avtal är att författaren blir ombedd att välja alternativet öppen tillgång, och sedan blir biblioteket automatiskt kontaktat för att kontrollera att författardetaljerna stämmer. Om det inte direkt framgår att artikeln ska administreras av HB kan vi komma att kontakta författaren, eller ge artikeln avslag. Annars godkänner vi artikeln direkt, utan att författaren behöver göra något mer.

Hur vet jag om en tidskrift ingår?

Ta först reda på vilket förlag som ger ut tidskriften. Sedan kan du se om den finns i vår lista här på sidan och klicka vidare för att se om den tidskrift du är intresserad av ingår i just det avtalet. Märk att en del avtal inte gäller alla tidskrifter som ett visst förlag ger ut.

Vad innebär antalet artiklar per år?

Denna information finns enbart med för att visa vilket slags avtal vi har. Även om antalet artiklar överstigs kommer det vara biblioteket som bekostar öppen tillgång i de tidskrifter som ingår i avtalen.

Frågor?

Har du frågor om något av våra avtal, eller om öppen tillgång till forskning, skicka gärna ett mejl till Signe Wulund, bibliotekarie på biblioteket.

Förlag som ingår i våra avtal och erbjuder öppen tillgång utan kostnad i alla eller en del av sina tidskrifter:

ACM Open

American Chemical Society

BMJ

Cambridge University Press [ny]

Elsevier

Emerald

Frontiers

IOP

MDPI - 20% rabatt

Mark Allen Healthcare

MJS Publishing [ny]

Oxford Journals

PLOS [ny]

SAGE

Springer Compact

Springer Nature

Taylor & Francis

Wiley