Abstrakt representation av forskarstöd: ett par händer kupade runt ett nätverk

Forskarstöd

På biblioteket kan du bland annat få hjälp med informationssökning, stöd i publiceringsprocessen, stöd i Endnote och låna material både från vårt bibliotek men även från andra bibliotek. Avdelningen Kommunikation erbjuder tjänster för dig som håller på att färdigställa din avhandling. De hjälper dig kring bland annat redigering, tryckfrågor och pressmeddelande.