Lästips om hållbar utveckling

Begreppet hållbar utveckling lanserades i Bruntlandsrapporten 1987 och definierades där som ” en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” (Nationalencyklopedin 2022).

Först får vi ett boktips från någon som är väl insatt i ämnet, därefter kommer ett gäng boktips från biblioteket. Givetvis finns alla böcker som tipsas om att låna på biblioteket.

Boktips från Nils Lindh

Nils Lindh är anställd som handläggare vid VS/Campus och hållbarhet med ansvar för samordning av högskolans arbete för hållbar utveckling, och är väl insatt i området. När Nils fick frågan om vilken bok han vill tipsa om valde han boken Donutekonomi av Kate Raworth.

Se lånestatus för  på biblioteket för Donutekonomi / Kate Raworth.

Varför vill du rekommendera just den här boken?

Frågan om hållbar utveckling är komplex och kan upplevas som om den omfattar allt i våra samhällen och livsmiljöer. Frågorna berör lokalt och globalt, våra intressen och professioner, våra arbetsplatser och hem, ja alla sammanhang vi relaterar till och rör oss i. Vi har dessutom lärt oss att dela upp frågan om hållbar utveckling i socialt, miljö och ekonomi. Därför blir frågan svår att få grepp om och konkretisera så att våra strävanden bidrar till en långsiktigt hållbar värld.

Kate Raworths bok Donutekonomi hjälper läsaren att navigera i dessa komplexa frågor och får ihop det till en ekonomi för det tjugoförsta århundradet. Hon menar att denna ekonomi behöver utgå från en målbild där utvecklingen håller sig inom planetens gränser samtidigt som att människors behov och rättigheter säkerställs och upprätthålls. Detta illustreras med det som har kommit att kallas ”donuten”, en modell som bygger på väletablerad forskning om planetens gränser vid bland annat Stockholm Resilience Centre och arbetet med milleniemålen och senare Agenda 2030 inom FN. I boken lyfter Kate Raworth fram att samhället och näringslivet behöver tänka på nya sätt och argumenterar för detta samtidigt som hon problematiserar de nuvarande sätten att tänka. Detta resulterar i sju nya sätt att tänka om ekonomin vilka är att:

  1. Ändra målet
  2. Utgå från en ny berättelse
  3. Ge näring åt den mänskliga naturen
  4. Använda systemtänkande
  5. Designa för fördelning
  6. Skapa för att återställa
  7. Bli agnostisk om tillväxt

Donutmodellen har fått stor spridning globalt inom forskning om hållbar utveckling liksom i praktik i företags- och samhällsutveckling.

Vem tycker du ska läsa den här boken?

Den som vill få ihop de tre omtalade dimensionerna i hållbar utveckling på samma gång. Ofta tar vi bara en av dessa frågor i taget medan helheten kräver att vi kan bygga kunskap, beskriva problem och hantera målkonflikter inom flera områden samtidigt.

Har boken inspirerat dig på något konkret sätt? Hur?

Modellen som lyfts fram är visuell och bra för att föra samtal om hållbar utveckling.

Är det något annat du vill säga om boken?

Modellen har inspirerat många forskare och praktiker och en del av dem samverkar i Doughnut Economics Action Lab (DEAL).

Amsterdam har som stad tagit till sig modellen för sin framtida utveckling.


Boktips från biblioteket

Nedan hittar du några tips från biblioteket på böcker inom området hållbar utveckling. Tipsen är listade i alfabetisk ordning, och i samband med varje tips har du en länk så att du kan kolla om boken är utlånad eller inte. Är den utlånad går det utmärkt att reservera boken.

Ett liv på vår planet: en vision för framtiden av David Attenborough & Jonnie Hughes

Hetta : om människan i en varmare värld av Izabella Rosengren

Jorden : vår planets historia och framtid av Johan Rockström & Owen Gaffney

Klimatkrisens Sverige : så förändras vårt land från norr till söder av Erika Bjerström

Klimatsynda! av Mattias Goldmann

Tyst vår av Ruth Carson & Roland Adlerberth