Bibliotekets historia – ett decennium i taget

1970-talet

Bibliotekets historia är intimt förknippat med Bibliotekshögskolans och nu är det dags att fylla ett halvt sekel tillsammans!

Bibliotekarieutbildningen förlades i Borås 1972 efter att tidigare ha legat i Stockholmsområdet bl.a. i Solna och gick under namnet Skolöverstyrelsens biblioteksskola, sedermera Statens biblioteksskola, 1926 -1972. Beslutet att flytta utbildningen till Borås kan ses dels som ett sätt att kompensera Borås för tekokrisen i början av 1970-talet och dels i ett led i den stora decentraliseringsprocess av statliga myndigheter som inletts i Sverige vid den här tiden. Den dåvarande utbildningsministern Ingvar Carlsson, bördig från Borås och dessutom gift med en bibliotekarie, har fått klä skott för att det blev just Borås. BHS-studenterna döpte fyndigt sin kårtidning för ”I Carlssons klister” och visade härmed vad man tyckte om denna ”förvisning”.

Bokbeståndet från Solna ärvdes av biblioteket i Borås och bestod då av 13 000 volymer och det kan jämföras med dagens bestånd som består av 117 000 volymer. De två bibliotekarier som anställdes arbetade intensivt med att både gallra sådant som var föråldrat och att förvärva nytt material.

Till en början var BHS utspritt på 8 olika fastigheter i Borås, och så även bibliotekets samlingar. Teori och praktik skulle följas åt. Beståndet var inte till utlån utom en mindre del som kallades kursbokssamlingen. 1977 införs högskolereformen i Sverige och därmed införlivades även förskollärarutbildningens bibliotek till samlingen och det började bli ogörligt att hantera den spridda samlingen.

1980-talet

1990-talet

2000-talet

Bygget av loungen

Deweyprojektet

Katten Oskar