Intervjuer med studentassistenter

Lisa Larsson

När pluggade du på högskolan och hur länge arbetade du på biblioteket?

Jag började plugga på BHS 2009 och jobbade de två sista terminerna (HT11/VT12) som studentassistent som då också innebar att man arbetade i bibliotekets datasupport. Jag pluggade dessutom Informatik på halvfart vilket var kul när man jobbade i datasupporten.

Hade du tidigare erfarenhet av att jobba på bibliotek?

Nej, jag kom från en bakgrund inom turism med ganska många år inom den näringen med olika typer av roller. Tycker generellt att det är en bra ”skola” som förbereder en för allt mer eller mindre.

Vad tycker du är den bästa erfarenheten du tar med dig?

Jag tänker fortfarande på vilket privilegium det var att få omsätta sin teoretiska utbildning till praktik. Det gjorde att studierna gick enklare är jag övertygad om. Att jobba en kväll i veckan med en mycket erfaren bibliotekarie (Eli Bytoft Nyaas) och att jag verkligen fick lära mig mycket av henne som jag fortfarande kan reflektera över var en ynnest. Jag försöker i hennes anda bete mig på samma sätt mot de studentassistenter jag möter på min arbetsplats idag, oklart om jag lyckas lika bra som hon gjorde dock. Men att som verksam bibliotekarie vara inbjudande, ställa frågor och ta med studentassistenterna strävar jag efter så gott det går.

Olof Elffors

Susanne Johansson

Jonathan Eriksson