Litteraturlista

Rapporter

Hallnäs, H. & Lekselius, T. (2013). Rapport Dewey-projektet. Borås: Högskolan i Borås. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hb:diva-4577

Petersson, Magnus (1998). Studenten och biblioteket: en användarundersökning av fyra högskolebibliotek. Borås: Högskolan i Borås

Petersson, Magnus (1997). Det undervisande biblioteket: en ny roll för biblioteket vid Högskolan i Borås. Borås: Högskolan i Borås

Petersson, Magnus (1997). Undervisningsform i förändring: distansutbildning vid Högskolan i Borås. Borås: Högskolan i Borås

Konferensbidrag

Arvidsson, K. et al. (2010). Personametodik som metod i förändringsarbete. Paper presenterat vid Mötesplats inför framtiden, Borås 13-14 oktober 2010. http://hb.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:909884

Bytoft, E. & Süld, K. (2008). FIKSA Framtidens InformationsKompetenta Studenter blir Anställningsbara : Ett samarbetsprojekt mellan BHS och BLR. Paper presenterat vid Mötesplats inför framtiden, Borås 15-16 oktober 2008. http://hb.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A886645&dswid=-6139

Torhell, C. (2009). Organisationsöversyn vid Bibliotek & läranderesurser. Paper presenterat vid Mötesplats inför framtiden, Borås 14-15 oktober 2009. http://hb.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=-6139&pid=diva2%3A886897

Böcker

Andersson, U. (2021). Att växa med utvecklingen - systembibliotekariens roller. I Heurlin, C. & Wallén, C. (red.) När nyfikenhet, driv och kreativitet möts: bibliotekariens roll som producent och utvecklare. [Stockholm]: Kungliga biblioteket, ss. 180-187 (av Urban Andersson, tidigare systembibliotekarie)
https://www.kb.se/samverkan-och-utveckling/nytt-fran-kb/nyheter-samverkan-och-utveckling/2021-03-15-nar-nyfikenhet-driv-och-kreativitet-mots.html

Lilja, E. (2002). Högskolebiblioteket. I Fransson, A. (red.) Hur knallebygden fick sin akademi: [en bok om Högskolan i Borås första 25 år]. Borås: Högskolan i Borås, ss. 197-206 (av Eva Lilja, tidigare bibliotekschef)

Studentuppsatser

Hedberg, M. (2011). Flexibel lärandemiljö : En studie av ett högskolebiblioteks lokalförändringar utifrån kunskapssyn och lärandeperspektiv. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hb:diva-20583

Ekstedt, E., & Fälldin, H. (2006). Vi döpte om biblioteket till Bibliotek and läranderesurser : Om imageskapande på högskolebibliotek. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hb:diva-18282