Åtkomst till e-resurser

Inloggningsförfarande till databaser och e-resurser

För att kunna använda dig av bibliotekets databaser och e-resurser när du befinner dig utanför campus, till exempel hemma, är det viktigt att du startar från bibliotekets webbplats. Våra länkar till databaser är konstruerade så att du ges möjlighet att verifiera dig som en behörig användare vid Högskolan i Borås. 

När du gjort ditt val av databas eller annan e-resurs ombeds du, i de flesta fall, att logga in. Det gör du med den användaridentitet du har vid högskolan. Se därför till att din användaridentitet är aktuell.

Alla databaser och e-resurser med en länkad titel går att söka i när du befinner dig utanför campus. Du hittar dem samlade under ingången Söka information, exempelvis: 

Självklart kan du även använda dig av Primo utanför campus, tänk då på att logga in för att möjliggöra sökträffar i alla våra resurser.

Google Scholar

Du kan komma åt bibliotekets material i fulltext hemifrån via Google Scholar. För att det skall vara möjligt har du två alternativ:

  1. Använd länken till Google Scholar i databaslistan
  2. Gör en inställning i Google Scholar. Det gör du genom att gå till Google Scholar, klicka på Inställningar och Bibliotekslänkar. Välj Högskolan i Borås - Primo - Fulltext@Högskolan Borås som ditt bibliotek.

LibKey Nomad

LibKey Nomad är ett webbläsartillägg som kan användas för att få tillgång till artiklar via biblioteket i söktjänster som Google Scholar, PubMed, ResearchGate, samt på webbplatser för förlag och utgivare som fokuserar på vetenskapligt material.

Ladda ner tillägget för din webbläsare via Third Iron:

När du installerat tillägget väljer du Högskolan i Borås som ditt bibliotek.

När en artikel finns tillgänglig visas ikonen för LibKey Nomad i nedre vänstra hörnet i webbläsaren. Tryck på den så visas artikeln. I databaser som till exempel PubMed och Web of Science visas ikonen i posterna i träfflistan och/eller i fullposterna. För att ikonen för LibKey Nomad skall visas krävs att biblioteket har ett abonnemang på aktuell artikel eller att den är fritt tillgänglig och finns med i samlingen.

När du befinner dig utanför campus ombeds du att logga in med ditt användarkonto innan åtkomst ges till artikeln (om den inte är fritt tillgänglig). 

Kontakt

  • Har du problem med åtkomsten till någon databas, kontakta biblioteket, tel. 033-435 40 50, e-post: biblioteket@hb.se.
  • Om du har problem med din användaridentitet, till exempel att den inte längre är aktuell, kontakta IT.