Söka information

Primo

Primo är bibliotekets söktjänst. Primo ger dig möjlighet att ifrån en sökruta kunna söka det mesta av de böcker, artiklar, uppsatser, rapporter, avhandlingar med mera som finns i bibliotekets samlingar. Primo ger dig tillgång till material i tryckt och elektronisk form.

Databaser, böcker och tidsskrifter

Via biblioteket har du tillgång till ett flertal databaser inom olika ämnesområden som du kan använda för dina sökningar. Databaserna innehåller olika publikationstyper såsom böcker, artiklar, rapporter, tidskrifter med flera. Många av böckerna är i elektroniskt format.

Åtkomst till e-resurser hemifrån

Det är fullt möjligt att använda e-resurser och databaser hemifrån. Du utgår från bibliotekets webbplats och göra dina val av databaser. Inloggning med användarkonto krävs.

Behöver du hjälp med dina sökningar?

I bibliotekets informationspunkter kan du få hjälp och stöd i din informationssökning. Till exempel kan vi visa dig hur du söker i Primo eller väljer databaser och sökord baserat på dina behov samt mycket mer. Vi erbjuder även Sökhandledning.