Test av databaser

Lämna gärna synpunkter eller kommentarer på någon eller några av databaserna, kontakta Martin Borg.

Aktuella tester

ProQuest One Business

En ny ekonomidatabas från ProQuest med ett rikt innehåll av såväl artiklar, nyheter som analyser och videomaterial. Häri ingår förutom ABI Inform även analyser från the Economist Intelligence Unit och JP Morgan, fulltexter från Wall Sreet Journal, The Economist och The Financial Times. Dessutom en mängd videofilmer som intervjuer med företagsledare, fallstudier och utbildningsmaterial.

Testet pågår fram till 16 oktober 2021.

Till ProQuest One Business