Byt språk i Primo

Din inställning för språk i Primo påverkar också vilket språk som används i e-post från biblioteket. För att ändra dina inställningar:

  1. Använd länken nedan för att logga in i Primo och visa fliken Personuppgifter (Personal details).
  2. Under Förvalt dialogspråk (Default interface language), välj önskat språk
  3. E-post från biblioteket kommer nu att skickas på det språk som du valt och Primo kommer automatiskt att välja det språket när du loggar in.