Forskning

Hos oss arbetar cirka 30 disputerade forskare och omkring 20 doktorander med forskning inom olika områden – något som saknar motsvarighet vid andra forskningsmiljöer inom ämnet.

Forskning inom Biblioteks- och informationsvetenskap på Högskolan i Borås.