Tre personer arbetar tillsammans framför en dator.

Forskningsdata: tillgänglighet, hantering och samverkan

I ett första steg erbjuds träning och utbildning i två former som kan kombineras beroende på förkunskaper:

  • BAS Online: Inspelat material för egenstudier baserat på SND:s BAS-träning (Bibliotek – Arkiv – SND). Materialet finns tillgängligt via SND:s webbplats.
  • Uppdragsutbildning: Påbyggnad efter BAS-träningen. Denna utbildning beskrivs i det följande.

Innehåll

Uppdragsutbildningen inkluderar:

  • Den vetenskapliga forskningsprocessen i olika ämnesområden med avseende på data

  • Strukturering av och arbete inom DAU-verksamhet

  • Konsultation med forskare om datahantering i ett brett perspektiv

  • Viktiga frågor för att bevara, tillgängliggöra och återanvända data

  • Datahanteringsplaner

  • Etiska och juridiska frågor med avseende på forskningsdata

Genomförande och omfattning 

Utbildningen innehåller fyra träffar i Borås, lunch-lunch. Träffarna bedrivs med Active Learning Classroom-pedagogik. Inför och efter träffarna krävs inläsning och förberedelser samt interaktion i en lärplattform. Utbildningens omfattning beräknas till cirka 120 timmar med cirka 35 timmar på plats i Borås.

Datum

Det finns inga aktuella datum.

Målgrupp

Personal som kommer att arbeta/arbetar med forskningsdatahantering och med att erbjuda stöd i frågor som rör forskningsdata: bibliotekarier, arkivarier, forskningshandläggare, forskningsrådgivare m.fl. Avtal om kursdeltagande skrivs med arbetsgivaren.

Kursen kan ta emot max 24 deltagare.

Kostnad

16.500 SEK exkl. moms. Inkluderar en middag första dagen, en lunch på träffens andra dag och fika båda dagarna vid varje träff.

Resor och uppehälle ingår inte i kostnaden för utbildningen.

Anmälan

Anmälan är stängt. 

Resurser

Filmer och länkar till andra resurser som används i kursen Forskningsdata: tillgänglighet, hantering och samverkan

Kontakt

Högskolan i Borås: 
institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan
pieta.eklund@hb.se

Till förstasidan på bibliotekshögskolan.se

Svensk nationell datatjänst
karin.tikkanen@snd.gu.se

Till SND:s webbplats (extern länk, öppnas i nytt fönster)