Samverkan, uppdragsforskning och uppdragsutbildning