Internationella möjligheter

Internationella möjligheter

Som student vid Bibliotekshögskolan har du stora möjligheter att spendera delar av din studietid utomlands, genom utbytesstudier eller praktik. Du uppmuntras också att genomföra ditt examensarbete i ett utvecklingsland och får stöd i att söka stipendier för detta.