Student med ryggsäck på tågstation

Utbytesstudier

Högskolan har avtal med partnerlärosäten i över 35 länder. Fördelarna med att studera utomlands inom ett utbytesprogram är bland annat att:

  • Dina utbytesstudier kan tillgodoräknas i din examen.
  • Högskolan i Borås har etablerade kontakter med lärosätet.
  • Partnerlärosäten är ofta behjälpliga när du ska ordna bostad.
  • Du behöver oftast inte betala några kursavgifter.
  • Det ordnas sociala aktiviteter för utbytesstudenter.

När kan du åka?

Flera utbildningar erbjuder möjligheten till att genomföra utbytesstudier. Vilken termin du kan åka beror på ditt utbildningsprogram:

Vart kan du åka?

Hur går du till väga?

Börja med att diskutera dina möjligheter till utbytesstudier med internationell koordinator för ditt utbildningsområde. Det är din akademi som avgör om du kan studera vid ett av högskolans partnerlärosäten, vilken termin du kan göra det, vilka kurser du kan läsa där och vilka kurser ifrån din utbildning som du kan byta dem mot. 

Kontaktuppgifter till internationella koordinatorer

Intresseanmälan

När du har bestämt dig för att du vill åka på utbytesstudier ska du lämna in en intresseanmälan via ett webbformulär samt skicka in tillhörande dokument på mail.  Deadline för intresseanmälan är 15 februari för utbyte nästkommande hösttermin och 15 juni för utbyte nästkommande vårtermin. För mer information, se länk nedan till intresseanmälan. Antalet platser per partnerlärosäte kan vara begränsat och om flera studenter vill studera vid samma lärosäte kan ett urval behöva göras.

Formulär för intresseanmälan

Stipendier 

För utbytesstudier vid högskolans partnerlärosäten finns det ibland möjlighet att få stipendium. Några av de stipendiemöjligheter som finns är Erasmus för studier inom flertalet länder i Europa, Nordplus för studier i Norden och Baltikum samt Linnaeus Palme för studier i utvecklingsländer som högskolan har beviljats medel för. 

Kursval

När det gäller val av kurser är det ditt ansvar som student att undersöka vad det finns för kursutbud vid valt lärosäte, med stöd av internationell koordinator. Det är bra att samla på sig så detaljerad information om kurserna som möjligt (kursbeskrivningar, litteraturlistor, schema, antalet undervisningstimmar osv). Observera att kursutbudet kan ändras och att du kan behöva göra ändringar i valet av kurser inför och under ditt utbyte.

I ett så kallat Learning Agreement kommer du, din studierektor och mottagande lärosäte överens om vilka kurser du ska läsa och vilka kurser de kan tillgodoräknas mot. Då vet du att du får tillgodoräkna dig dina utbytesstudier och kan fortsätta dina studier vid högskolan när du kommer tillbaka och kan ta examen som beräknat. Eventuella förändringar av kursval ska godkännas av studierektor eller motsvarande och dokumenteras i ett ändrat Learning Agreement. 

Ansökan till värdlärosätet

När du har tilldelats en utbytesplats kommer International Office att nominera dig till partnerlärosätet. När nomineringen blivit godkänt är det dags att ansöka till värdlärosätet.

Tänk på att det kan finnas:

  • en sista ansökningsdag till lärosätet.
  • ett särskilt ansökningsformulär.
  • handlingar att bifoga ansökan.

Information om ansökningsprocessen och ansökningsformulär finns oftast på värdlärosätets webbsida. Högskolan kan inte lämna några garantier för antagning då mottagande lärosäte förbehåller sig rätten att avgöra vilka som antas på utbytesstudier. Det är ditt ansvar som student att se till att ansökan till partnerlärosätet är komplett och lämnas in i tid. 

Tillgodoräknande

Om möjligt, se till att få med dina betyg, Transcript of Records, redan vid hemresan. Det är ditt ansvar att se till att du har ditt betyg med dig hem efter din utlandsvistelse eller att ditt värdlärosäte skickar ditt betyg till dig i efterhand. Om ditt betyg skickas direkt till högskolan skickar vi i vår tur originalet till dig. Du måste själv kontakta International Office för tillgodoräkning.