Student med ryggsäck på tågstation

Utbytesstudier

Högskolan har över 110 avtal med partnerlärosäten i 35 olika länder. Fördelarna med att studera utomlands inom ett utbytesprogram är bland annat att:

  • Du får möjlighet till ökad anpassning i din utbildning utifrån ditt intresse.
  • Högskolan i Borås har etablerade kontakter med lärosätet.
  • Partnerlärosäten ofta ger stöd och service till utbytesstudenter.
  • Du inte behöver betala studieavgift till mottagande lärosäte.
  • Dina utbytesstudier tillgodoräknas i din examen.
  • Du får en erfarenhet som sticker ut på ditt CV.
  • En utmärkt chans att träffa nya vänner och skapa minnen för livet.

När kan du åka?

Flera utbildningar erbjuder möjligheten till att genomföra utbytesstudier. Vilken termin du kan åka beror på ditt utbildningsprogram:

Vart kan du åka?

Hur går du till väga?

Börja med att läsa den informationen som finns tillgänglig på webben. Eventuellt kan det också finnas anpassad information för ditt utbildningsprogram i Canvas. Ta därefter gärna kontakt med internationell koordinator för ditt utbildningsområde för att diskutera dina möjligheter till utbytesstudier. Det är din utbildning som avgör om du kan studera vid ett av högskolans partnerlärosäten, vilken termin du kan göra det och vilka kurser du behöver läsa för att kunna tillgodoräkna de mot kurserna du missar här hemma. International Office kommer också att kalla till informationsmöten för de utbildningsprogram som kan genomföra utbytesstudier i god tid innan studenter behöver lämna in sin intresseanmälan.

Kontaktuppgifter till internationella koordinatorer

Stöd vid funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning och vill genomföra utbytesstudier finns det, på de flesta partnerlärosäten, möjligheter till stöd. Det är viktigt att du i god tid innan utbytet kontaktar samordnare för pedagogiskt stöd för att se över vilket stöd du kan komma att behöva under utbytesstudierna.

Vid utbytesstudier inom stipendieprogram (Erasmus+ och Nordplus) kan det finnas möjlighet för högskolan att ansöka om extra medel om du är i behov av stöd under utbytet som innebär ökade omkostnader för dig eller högskolan. En sådan ansökan görs av International Office i samråd med samordnare för riktat pedagogiskt stöd och studenten.

Vid frågor om pedagogiskt stöd är du välkommen att kontakta högskolans samordnare för riktat pedagogiskt stöd.

Intresseanmälan

När du har bestämt dig för att du vill åka på utbytesstudier ska du lämna in en intresseanmälan via ett webbformulär samt skicka in tillhörande dokument via mejl.  Deadline för intresseanmälan är 15 februari för utbyte nästkommande hösttermin och 15 juni för utbyte nästkommande vårtermin. För mer information, se länk nedan till intresseanmälan. Antalet platser per partnerlärosäte kan vara begränsat och om flera studenter vill studera vid samma lärosäte kan ett urval behöva göras. Studenter får vanligtvis ett erbjudande om tilldelad utbytesplats inom 5 veckor efter passerad deadline.

Formulär för intresseanmälan

Behörighetskrav och urvalskriterier

Ansökan till partnerlärosätet

När du har tilldelats en utbytesplats kommer International Office att nominera dig till partnerlärosätet. När nomineringen blivit godkänt är det dags att ansöka till partnerlärosätet. Hur ansökningsförfarandet ser ut är olika för olika lärosäten. Information om ansökningsprocessen och eventuellt ansökningsformulär finns oftast på partnerlärosätets webbsida. Det är också vanligt att studenter får instruktioner via mejl direkt från partnerlärosätet för att fullfölja ansökan.

Det är ditt ansvar som student att se till att ansökan till partnerlärosätet är komplett och lämnas in i tid. Högskolan kan inte lämna några garantier för antagning då mottagande lärosäte förbehåller sig rätten att avgöra vilka som antas på utbytesstudier.

Kursval

När det gäller val av kurser är det ditt ansvar som student att undersöka vad det finns för kursutbud vid valt partnerlärosäte, med stöd av internationell koordinator. Det är bra att samla på sig så detaljerad information om kurserna som möjligt (kursbeskrivningar, litteraturlistor, schema, antalet undervisningstimmar o.s.v.). Observera att kursutbudet kan ändras och att du kan behöva göra ändringar i valet av kurser inför och under ditt utbyte.

Innan utbytet börjar kommer det upprättas ett så kallat Learning Agreement. Detta är ett dokument som redogör för vilka kurser du ska läsa vid partnerlärosätet och vilka kurser här hemma som de ska tillgodoräknas mot. Det är internationell koordinator som hanterar ditt Learning Agreement och din proprefekt som beslutar om tillgodoräkning. Eventuella kursförändringar måste godkännas samt dokumenteras i ett ändrat Learning Agreement.

Tillgodoräknande

Efter att ditt utbyte avslutats kommer du att erhålla dina betyg, Transcript of Records, från partnerlärosätet. Det är ditt ansvar som student att se till att din internationella koordinator mottar dina betyg eftersom det behövs för din tillgodoräkning. Tillgodoräkning sker under förutsättning att du klarat kurserna och att de stämmer överens med ditt Learning Agreement.

Stipendier 

För utbytesstudier vid högskolans partnerlärosäten finns det ibland möjlighet att få stipendium om studierna sker inom ett utbytesprogram som högskolan administrerar.

Det största utbytesprogrammet är det EU-finansierade programmet Erasmus+ som möjliggör utbytesstudier inom EU samt andra programländer i Europa. Läs mer om Erasmus+.

Erasmus+ ICM är för programländer utanför Europa och enbart tillgängligt om ditt utbildningsprogram ingår i ett pågående projekt.

Nordplus är ett stipendieprogram för kortare utbyten inom Norden samt Baltikum och enbart tillgängligt om ditt utbildningsprogram ingår i ett nätverkssamarbete. Läs mer om Nordplus.