Kurser med fokus på skolbibliotek

Samtliga kurser ges på distans, men undervisning i realtid i Zoom kan förekomma.

Aktuella kurser 2024 – 2025