Kurser med fokus på skolbibliotek

Nu har du som arbetar i skolbibliotek chansen att vidareutbilda dig inom ett flertal områden. Samtliga kurser ges på distans men undervisning i realtid i Zoom kan förekomma. Vi erbjuder följande sex kurser. 

För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via e-post a3@hb.se eller telefon: 033-435 40 13 (telefontid vardagar, kl. 10:00–12:00).
Du kan också kontakta kursansvarig Maria Ringbo.

VT23: Skolbibliotekets funktion och uppdrag

VT23: Litteraturförmedling på skolbibliotek, distans

HT23: Informationssökning och kritisk granskning i pedagogiska sammanhang

HT23: Skolbibliotekariens roll i lärandemiljöer

HT23: Medie- och informationskunnighet i skolan

VT24: Skolbibliotekets funktion och uppdrag

VT24: Skolbibliotek som rum och resurs