De samlar expertis på digitalisering

Vad är på gång under hösten inom er centrumbildning?

– Det har hänt en hel del saker på sista tiden. Vi har bland annat sedan 1 september ett partnerskap med AI Sweden, som stöds av svenska staten, näringsliv och offentlig sektor över hela landet. Genom partnerskapet kan vi skapa nya kontakter med, för högskolan intressanta, organisationer inom ett viktigt ämne. Vi har även andra samarbeten och aktiviteter på gång med organisationer så som Drive Sweden, itSMF och SAFER. Ett exempel på aktivitet är att vi utsett årets bästa akademiska uppsats inom IT-området tillsammans med itSMF. Vinnaren presenteras våren 2021.

– En annan nyhet är att vi numera har tillgång till en fysisk arbetsplats på Lindholmens Science park som alla medarbetare på högskolan får använda.

Vad är centrumbildningens långsiktiga vision?

– Vi vill främja forskning och utbildning inom digitaliseringsområdet och högskolans kärnområden. Som en del i det har vi arbetat med forskningsansökningar, nya kurser samt skapat en pool av möjliga gästföreläsare inom IT-området.

Vad är den stora samhällsutmaningen ni arbetar med just nu?

– Digitaliseringen innebär en omvälvande förändring av samhällets viktigaste dimensioner; tillväxt och hållbarhet, välfärd, jämlikhet, trygghet och demokrati. Det innebär både möjligheter och risker. Därför vill vi utveckla och tillhandahålla kunskap för studenter, forskargrupper, enskilda forskare, och inte minst praktiker verksamma inom näringsliv och offentlig verksamhet.

Finns det några särskilda projekt igång som ni vill berätta om?

– Vi är en del i plattformen CLOSER som samordnas från Lindholmen Science Park, där vi arbetar med digitaliserad och uppkopplad logistik.

– Vi har även deltagit i flera ansökningar under våren och vi har en pågående diskussion med Göteborgs stad och Rise som syftar till att söka pengar för ett större projekt avseende digitalisering och AI-baserat beslutsstöd i samhällsbyggnadsprocessen.

Läs mer

Är du intresserad av arbetsplatsen på Lindholmen Science Park? Kontakta jonas.waidringer@hb.se

Läs mer om Centrum för digitalisering

Fakta

Det finns fem centrumbildningar vid Högskolan i Borås. Syftet är att ett centrum ska stärka nätverk vilka syftar till att bidra till kvalitetsutveckling av högskolans utbildning och forskning.

Se vilka de är.