Centrum för digitalisering

Vi vill vara den självklara samarbetspartnern för såväl medarbetare inom Högskolan i Borås som för regionens kommuner och de företag som önskar mer kunskap om forsknings-, utbildnings- och innovationsarbete inom digitalisering.

Centrum för digitalisering

Centrum för digitalisering är en tvärvetenskaplig samverkansplattform som har till uppgift att främja forskning och utbildning inom digitaliseringsområdet och högskolans kärnområden. Centrumbildningen kännetecknas av bred kompetens inom digitalisering, delaktighet och innovationsförmåga. Vi utvecklar och tillhandahåller kunskap för studenter, forskargrupper, enskilda forskare, och inte minst praktiker verksamma inom näringsliv och offentlig verksamhet.

Verksamheten utvecklar FoU-projekt och utbildning, samt bidrar till skapandet av nya forskningsprojekt, utbildningsprogram, och kurser. Dessa bidrar i sin tur till skapandet av innovativa metoder, modeller och artefakter.

Centrum för digitalisering arbetar även för att samla in, skapa och kommunicera ny kunskap till forskare, studenter samt aktörer i näringsliv och offentlig sektor. 

Våra tjänster

Centrum för digitalisering har ett stort kontaktnät i både privat och publik sektor. 

  • Vi erbjuder forskare vid Högskolan i Borås stöd vid samverkan i forskningsprojekt/forskningsansökningar som rör digitalisering. 
  • Vi erbjuder studenter och företagare att komma i kontakt med varandra för att skriva uppsatser eller göra exjobb. 
  • Vi erbjuder kompetens inom digitalisering, till exempel för att stärka forskningsansökningar. 
  • Vi bidrar till utveckling av kurser som rör digitalisering. 

Vi samarbetar med föreningen itSMF. Forskare som behöver samarbetspartners i nya forskningsprojekt har möjlighet att skicka ut förfrågningar om projektmedverkan genom itSMF:s omfattande nätverk. Kontakta Hannes Göbel vid behov. 

Följ oss på sociala medier

Områden

Forskargrupper

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Föreståndare

Forskare/Medarbetare

Samarbetspartner