Nytt partnerskap inom AI Sweden samt tillgång till arbetsplats på Lindholmen Science Park

Högskolan i Borås har tecknat ett avtal om partnerskap inom AI Sweden från och med 1 september.

AI Sweden är Sveriges nationella center för tillämpning av artificiell intelligens. AI Sweden stöds av svenska staten samt näringsliv och offentlig sektor över hela landet. Kärnan i arbetet är att öka användningen av AI i Sverige med målet att stärka svenska samhällsfunktioner, vår konkurrenskraft och förbättra livskvaliteten för människor som lever i Sverige. För att uppnå detta drivs projekt av nationellt intresse inom områden som informationsdriven hälso- och sjukvård, AI-lösningar för svenska språket, datadriven journalistik och AI för att hantera klimatförändringar. 

Vi får som partner inom AI Sweden möjlighet att arbeta tillsammans med ett stort antal organisationer för att lösa vanliga problem och experimentera med ny teknik. Genom partnerskapet förtydligas även Högskolan i Borås ställning i området, samt ges förutsättningar för att skapa nya kontakter och underhålla befintliga samarbeten.

Tillgång till arbetsplats på Lindholmen Science Park

Högskolan i Borås har också tecknat avtal om tillgång till en arbetsplats på Lindholmen Science Park. Jonas Waidringer, föreståndare för Centrum för digitalisering, är högskolans kontaktperson och kommer finnas på plats, på Lindholmen ett par gånger i veckan. Arbetsplatsen är öppen för alla på högskolan att nyttja, kontakta Jonas Waidringer, jonas.waidringer@hb.se för mer information om du är intresserad.

Läs mer om AI Sweden