Ambulans2022

Nära 800 personer deltog på kongressen Ambulans2022 i Stockholm 18-19 oktober: Cirka 530 deltagare, 155 utställare, 48 föreläsare/organisationer och 30 gäster. Kongressen arrangerades av PreHospen och RAS, Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor.

PreHospen riktar ett varmt tack till sponsorer, föreläsare och deltagare som bidrog till en fantastisk kongress!