Blivande ambulanssjuksköterskor övar vid Guttasjön i Borås

PreHospens symposium 2023

Under en gratis heldag på Högskolan i Borås får du ta del av forskning och erfarenheter. Fokus för dagen är aktuella frågeställningar och ämnen inom Västra Götalandsregionen. Men vi välkomnar kollegor från hela landet! Temat för årets symposium är kris- och katastrofberedskap.

I år fyller PreHospen 25 år och det är något vi självklart kommer att uppmärksamma under dagen!

Anmälan

Anmäl dig senast 15 november.

Du som är anställd inom Västra Götalandsregionen anmäler dig här:

Anmälan för dig som arbetar inom VGR

Du som är anställd utanför Västra Götalandsregionen anmäler dig här:

Anmälan för dig som arbetar utanför VGR

Program

Förmiddag

Förmiddagens programpunkter:

 • 08:30 Fika och registrering
 • 09:00 PreHospens föreståndare, Magnus Hagiwara och Wivica Kauppi, samt Mats Tinnsten, rektor vid Högskolan i Borås, hälsar välkomna
 • Inledningstalare – Ann Ekberg-Jansson, regional FoU-chef inom Västra Götalandsregionen (VGR)
 • Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning ambulanssjukvård, Universitetskanslerämbetets granskning av utbildningen – Gabriella Norberg Boysen, universitetslektor, Högskolan i Borås
 • Presentation av examensarbeten vid specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot ambulanssjukvård, Högskolan i Borås
 • Det svenska ambulansregistret AmbuReg – Glenn Larsson, universitetslektor, Högskolan i Borås och senior projektledare vid PICTA Prehospital Innovationsarena
 • Erfarenheter från kris/katastrofområden – Denise Bäckström, akutläkare och universitetslektor, Högskolan i Borås

Lunch

Lunch serveras  kl. 11:30 i Gröna matsalen på Högskolan i Borås.

Eftermiddag

13:00 Välkomna tillbaka

Eftermiddagens programpunkter:

 • Civilmilitär samverkan vid internationell kris och katastrof – Anders Jonsson, professor i prehospital akutsjukvård, Högskolan i Borås
 • Arbetet med de nya nationella triageriktlinjerna i kris/katastrof – Carl-Oscar Jonsson, bitr. professor vid Katastrofmedicinskt Centrum, Linköping
 • Aktörsgemensam hantering av samhällsstörningar – Pontus Rotter, strategisk utvecklare på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
 • Regional beredskapsorganisation inom VGR – Gisela Wallén, strateg krisberedskap, funktionsledare beredskap inom VGR-enheten för skydd och beredskap (ESB)
 • 14:30 Fika
 • Paneldebatt/samtal med moderator Gabriella Norberg Boysen. Temat för samtalet är samarbete vid kris/katastrof. Medverkande: Dagens föredragshållare och Fredde Palmgren, ordförande i Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor (RAS)
 • 16:00 Avslutning