Blivande ambulanssjuksköterskor övar vid Guttasjön i Borås

PreHospens symposium 2023

Stort tack till alla deltagare och föreläsare som deltog på PreHospens symposium 29 november!

Tema: Kris- och katastrofberedskap

Under dagen får du ta del av kunskap och erfarenheter kring katastrofberedskap och samverkan vid kris, såväl regionalt inom Västra Götalandsregionen som nationellt. Vi avslutar med ett panelsamtal utifrån dagens tema.

PreHospen fyller 25 år

PreHospen är en av landets ledande prehospitala forskningscentrum och har i år funnits i 25 år. Detta kommer vi så klart att uppmärksamma under årets symposium. Vi hoppas att just du vill komma och fira med oss!

Tid: 29 november kl. 08.30– 16:00
Plats: Högskolan i Borås i lokalen Sparbankssalen (i byggnaden Balder/bibliotekshuset)

Anmälan

Anmäl dig senast 22 november.

Anmälan är nu stängd.

Program

Förmiddag

Förmiddagens programpunkter:

 • 08:30 Fika och registrering
 • 09:00 Välkomna: PreHospens föreståndare, Magnus Hagiwara och Wivica Kauppi, samt Mats Tinnsten, rektor vid Högskolan i Borås, hälsar välkomna
 • Inledningstalare – Ann Ekberg-Jansson, regional FoU-chef inom Västra Götalandsregionen (VGR)
 • PreHospen 25 år – Birgitta Wireklint Sundström, professor emerita, Högskolan i Borås
 • Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning ambulanssjukvård – Gabriella Norberg Boysen, universitetslektor, Högskolan i Borås
 • Presentation av masteruppsats Utvärdering av prehospital bedömning i simuleringsmiljö – Olof Fager och Ulrika Hindsberg, Högskolan i Borås
 • Det svenska ambulansregistret AmbuReg och PICTA Prehospital Innovationsarena – Glenn Larsson, universitetslektor, Högskolan i Borås och senior projektledare vid PICTA samt Hanna Maurin Söderholm, projektledare PICTA
 • Bekämpa och hantera terrorism – Jonas Andreasson, gruppchef, Operativa gruppen Lokalpolisområde Göteborg City
 • Erfarenheter från kris/katastrofområden – Denise Bäckström, anestesi- och intensivvårdsläkare.

Lunch

Lunch serveras  kl. 11:30 i Gröna matsalen på Högskolan i Borås.

Eftermiddag

13:00 Välkomna tillbaka

Eftermiddagens programpunkter:

 • Civilmilitär samverkan vid internationell kris och katastrof – Anders Jonsson, professor i prehospital akutsjukvård, Högskolan i Borås
 • Arbetet med de nya nationella triageriktlinjerna i kris/katastrof – Carl-Oscar Jonson, bitr. professor vid Katastrofmedicinskt Centrum, Linköping
 • Samhällsberedskap ur ett nationellt perspektiv – Pontus Rotter, strategisk utvecklare på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
 • Kris- och katastrofberedskap ur ett regionalt perspektiv (Västra Götalandsregionen) och samarbete mellan olika nivåer – Gisela Wallin, strateg krisberedskap, funktionsledare beredskap inom VGR-enheten för skydd och beredskap (ESB)
 • 14:30 Fika
 • Paneldebatt/samtal med moderator Gabriella Norberg Boysen. Temat för samtalet är samarbete vid kris/katastrof. Medverkande: Föredragshållare och Fredde Palmgren, ordförande i Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor (RAS)
 • 16:00 Avslutning