Alzheimerfonden

Alzheimerfonden

Alzheimer kallas också de anhörigas sjukdom och uttrycket är befogat. Nära och kära till dem som drabbas upplever svåra emotionella påfrestningar och de sociala och praktiska konsekvenserna blir ofta stora. Att se en av sina närmaste fullständigt tappa orienteringen i tillvaron medan minnet och minnesfunktionerna raderas bit för bit är en hjärtslitande upplevelse. Och det finns ingen återvändo – alzheimer är en dödlig sjukdom. Till hundra procent.

Svensk forskning ligger i frontlinjen när det gäller att hitta en lösning på Alzheimers sjukdom. Men det saknas pengar. Redan i dag kostar demenssjukdomarna samhället cirka 50 miljarder.

Länk till Alzheimerfonden