Chalmersstiftelsen

Chalmersstiftelsen

Chalmersstiftelsen äger aktiebolaget Chalmers tekniska högskola. Stiftelsen verkar för att högskolebolaget bedriver utbildning och forskning på internationellt hög nivå inom tekniska, matematiskt-naturvetenskapliga och där med samhörande vetenskaper. Dessutom skall Stiftelsen verka för att Chalmers resurser utnyttjas på ett effektivt sätt för att uppnå sitt ändamål samt att som uppdragsgivare finansiera uppdrag som Stiftelsen bedömer vara av värde för Chalmers.

Länk till Chalmersstiftelsen