Jämställdhet i ingenjörsyrket

Jämställdhet i ingenjörsyrket

Detta projekt fokuserar på förändringsprocesser i ingenjörspraktiker. Målet är att förändra ingenjörsutbildningen så att framtidens ingenjörer blir bättre på att analysera och ta hänsyn till konsekvenserna av sitt arbete utifrån mångfalds- och jämlikhetsperspektiv.