ERDF - Interreg Baltic Sea Region Program

ERDF - Interreg Baltic Sea Region Program

Interreg Baltic Sea Region Program 2014-2020 stöder integrerad territoriell utveckling och samarbete för en mer innovativ, bättre tillgänglig och hållbar Östersjöregion. Partners från länder runt Östersjön samarbetar i gränsöverskridande projekt om gemensamma viktiga utmaningar och möjligheter.

Länk till ERDF - Interreg Baltic Sea Region Program