RESPONSE

RESPONSE

De flesta kollektivtrafikstjänster, inklusive medicinsk transport, utanför urbana områden är fortfarande fokuserade på att tillhandahålla lokala, analoga och tidsbundna bussförbindelser.

RESPONSE tar upp transportutmaningen att minska passagerarvolymerna och den låga kostnadseffektiviteten i dessa offentligt finansierade organisationer. RESPONSE utforskar särskilt den outnyttjade potentialen av efterfrågestyrda transportlösningar (bl.a. färdtjänst).

Syftet med delprojektet är att under drygt 2,5 år studera utsatta resegrupper och deras upplevda erfarenhet av befintliga tjänster med särskilt fokus på kritiska aspekter såsom tillförlitlighet och användarvänlighet.

RESPONSE koordineras från Tallinn, Estland med deltagande organisationer (bl.a. regioner, lärosäten, kollektivtrafikföretag och kollektivtrafikmyndigheter) från Estland, Litauen, Sverige, Norge och Danmark.

Länk till RESPONSE