Remake Textile

Remake Textile

Genom samarbete med olika partners syftar projektet till att öka arbetsstyrkan för textilsorteringsanläggningar i kommuner och återvinningsindustrier, samtidigt som vi stödjer kooperativa och ideella organisationer i cirkulär textilverksamhet.

Resultatet av projektet förväntas främja en hållbar cirkulär affärsmodell genom textilsorterings- och återvinningsaktiviteter, som kan tjäna som modell för hela branschen. Syftet är att skapa en lösning som både främjar hållbarhet inom textilindustrin och ökar möjligheterna för tidigare arbetslösa och ekonomiskt utsatta. Kommunerna ska samtidigt vara välinformerade och ges möjlighet att använda våra utvecklade utbildningsmoduler och personal under eller efter projekttiden.