Digi-inklusion

Digi-inklusion

I forskningsprojektet Digi-inklusion följer forskarna Maria Wolmesjö och Jenny Hultqvist implementeringen av en digital plattform och dess effekter för medlemmar, handledare och chefer inom Fontänhusen i Sverige.

Syftet med en ökad digitalisering av verksamheten är att på individnivå stärka anställningsbarheten för Fontänhusets medlemmar genom ökad digital kompetens, att på en organisatorisk nivå digitalt utveckla information och utbildning relaterat till medlemmars möjligheter att närma sig arbete eller studier. Forskningsprojektet avser att bidra till en modell för genomförande för digitaliseringsprocesser inom välfärdsverksamheter.