Training the trainers. Dissemination of knowledge on digitisation

Training the trainers. Dissemination of knowledge on digitisation

Det mest konkreta resultatet är att producera en digital verktygslåda ("Sofia's toolbox") med inspiration, guider, exempel på best practices samt övningar, riktad till personal på europeiska kulturarvsinstitutioner som behöver kompetensutveckla sina kolleger inför digitaliseringsprojekt. Verktygslådan erbjuds gratis i open access på webben genom creative commons, där vilken institution som helst kan ta del av den eller delar av den, återanvända den och utveckla den till att bli ännu bättre.