Forskningsstiftelsen vid Göteborg Energi AB

Forskningsstiftelsen vid Göteborg Energi AB

Energiområdet befinner sig i ständig utveckling. Klimatfrågan är i centrum. Vi vill ligga i framkant och satsar på forskning och utveckling på flera plan.

Vi finansierar extern forskning och utveckling genom vår Stiftelse för forskning och utveckling. Vi bedriver egna både stora och mindre utvecklingsprojekt, och vi deltar i branschgemensamma forskningsprojekt. Vi vill ta vårt ansvar i framtidsfrågorna och ser därför forskning och utveckling som en central ingrediens i vår vision om det hållbara Göteborgssamhället.