Ask- och bäddmaterialeffekter vid tvåbäddsförgasning

Ask- och bäddmaterialeffekter vid tvåbäddsförgasning

Tvåbäddsförgasning utgörs av två sammankopplade fluidiserade bäddar varav en förbränningsreaktor som producerar värme till förgasningsreaktorn där gasen produceras. Effektiviteten har rapporterats till 70 procent. För ökad effektivitet måste problem med askan i biobränslet hanteras: beläggningsbildning och korrosion, agglomerering av bäddmaterial och förgiftning av katalysatorer. Syftet med detta projekt är att ta fram ny kunskap om askbildande element i förgasningsprocessen. Kunskap behövs bl.a. om koncentrationen och hur de askbildande elementen är bundna i fastfasen och hur stor andel som finns i gasfasen, samt tendensen hos bäddmaterial att ackumulera dem.

I tvåbäddsförgasning omvandlas bränslet först i förgasningsreaktorn och sedan i förbränningsreaktorn. Denna omväxlande reducerande och oxiderande atmosfär återfinns med något undantag sällan i litteraturen där man oftast har betraktat reaktioner i en och samma reaktor. Det är av stor vikt att känna till i vilken reaktor som kalium, klor m.fl. lämnar bränslet.
Förgasning är en relativt ny bränsleomvandlingsform vars framgång i stor utsträckning beror på resultatet av t.ex. GoBiGas. Föreliggande projekt bidrar till förutsättningarna för framgång.
Resultaten förväntas vara av vikt för design och drift av förgasare. Parametrar som bränsle, uppehållstid och temperatur skall med resultaten kunna väljas på ett sätt sådant att man styr avgången av kalium, svavel, klor m.fl. samt minimerar risken för bäddagglomerering.
Resultaten från projektet kommer att vara tillämpliga vid storskalig förgasning i allmänhet och tvåbäddsförgasning i synnerhet. Vissa av resultaten kommer även att vara relevanta för förbränning.