Halmpellets och halmbrikett som stabiliserade substrat vid biogasanläggningar

Halmpellets och halmbrikett som stabiliserade substrat vid biogasanläggningar

Halm lämpar sig därför för biogas främst i ett samrötningskoncept, speciellt med kväverika substrat. För att mikroorganismerna ska kunna omsätta halmen krävs också en finfördelning, och här är halmpellets och halmbrikett ett intressant alternativ.

Projektet avser att undersöka samrötningseffekter kopplade till användningen av halmpellets/briketter. Hypotesen är att halmen har en positiv effekt på biogasprocessen, dels genom att medge en mer balanserad C/N kvot men också genom aktivering av cellulosanedbrytande bakterier, vars enzymproduktion potentiellt ökar p.g.a. av den höga tillgängligheten av materialet. En positiv effekt skulle också innebära en möjlighet att kombinera detta material med gödsel som substrat till biogas, då halmen lämpar sig bra som strömedel.