Hakon Swenson Stiftelsen

Hakon Swenson Stiftelsen

Hakon Swenson Stiftelsen startades våren 2007 med syfte är att stödja forskning, utbildning och entreprenörskap inom konsument- och handelsområdet. Stiftare är ICA-handlarnas Förbund, en ideell förening för ICA-handlare i Sverige. Stiftarkapitalet är 90 miljoner svenska kronor.

Stiftelsens styrelse tillsätts av ICA-stämman och ska bidra med detaljhandelskunskap på akademisk nivå . Styrelsen ska jobba med ett långsiktigt perspektiv.

Hakon Swenson var ICA-idéns grundare och därmed en av de största entreprenörsvännerna i svensk företagshistoria. Namnet Hakon Swenson Stiftelsen härrör med andra ord från 1900-talets begynnelse och födelsen för det som idag jämte IKEA och H & M är Sveriges största 

Länk till Hakon Swenson Stiftelsen