Abdinasir Kadawo

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Telefonnummer: 033-435 4219 E-post: abdinasir.kadawo@hb.se Rumsnummer: D834 Signatur: ABKA