Vattenabsorption hos återvunnen betong

Vattenabsorption hos återvunnen betong

Kunskap om aggregatets vattenabsorption är avgörande när det gäller att optimera blandvattenhalten i betong och arbetsförmåga. Standardmetoden för pyknometern för bestämning av vattenabsorption är svår att applicera på fina flakaggregat som återvunna betongaggregat. Det finns således ett behov av alternativa metoder för vattenabsorption för pålitliga och reproducerbara resultat med relevant laboratorieutrustning. Genomförandet av vattenabsorptionen av betongaggregat följs upp av tester av bearbetbarheten och kompressionsstyrkan hos betongen.