Abas Mohsenzadeh

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Telefonnummer: 033-435 4534 E-post: abas.mohsenzadeh@hb.se Rumsnummer: D809 Signatur: ABMO
Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.