Abas Mohsenzadeh

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Telefonnummer: 033-435 4534

E-post: abas.mohsenzadeh@hb.se

Rumsnummer: D809

Signatur: ABMO