Naeimeh Vali

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Telefonnummer: 033-435 4247

E-post: naeimeh.vali@hb.se

Rumsnummer: D432

Signatur: NEVA