Naeimeh Vali

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Telefonnummer:

Mobilnummer:

E-post: naeimeh.vali@hb.se

Rumsnummer: D432

Signatur: NEVA