Novel catalysts for metal catalyzed tar cracking

Novel catalysts for metal catalyzed tar cracking

Om metaller används när biomassa ska förgasas, kan processen bli mer effektiv. Till exempel kan det gå att bli av med tjära vid lägre temperaturer. Abas Mohsenzadeh ska undersöka hur metallerna påverkar processen.

Till att börja med undersöker han på vilket sätt katalysatorer i form av rena metaller påverkar olika typer av tjära, därefter ska han gå vidare och testa olika legeringar och även metalloxider i olika varianter.

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.