Angelica Holst

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

E-post: angelica.holst@hb.se

Rumsnummer: E5

Signatur: AGHO

Jag är sedan februari 2022 samverkansdoktorand i Vårdvetenskap med inriktning Sexuell och reproduktiv hälsa inom forskningsområdet Människan i vården vid Högskolan i Borås.

Mitt avhandlingsarbete fokuserar kring parrelationen hos unga vuxna, men även blivande och nyblivna föräldrar. Hur kan vårdandet stödja parrelationen, vilka möjligheter och utmaningar kan ses med ett digitalt stöd. Avhandlingen ingår även i två forskningsprojekt Föräldrastödsstudien och Digitalt föräldrastöd-Samspel, vilka sker i samverkan mellan Högskolan i Borås och Högskolan i Skövde. Som samverkansdoktorand är jag leg. Barnmorska och kliniskt verksam vid Ungdomsmottagningarna i Östra Skaraborg.

ORCID