Caroline Bäckström

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
— Institutionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4462

E-post: caroline.backstrom@hb.se

Signatur: CRBA

Caroline Bäckström arbetar som universitetslektor på Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd. Hon är docent i Reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa, vid Högskolan i Skövde.

Caroline är sjuksköterska och barnmorska med arbetslivserfarenhet från bland annat förlossnings- och BB-vård samt neonatal- och akutsjukvård. Caroline har tidigare erfarenhet av arbete med barnmorskeutbildning samt sjukskötserske-, distriktssköterske- och skolsköterskeutbildning. I februari 2018 disputerade Caroline i Hälsa och vårdvetenskap vid School of Health and Welfare, Jönköping University. Avhandlingstiteln är Professional and social support for first-time mothers and partners during childbearing.

Carolines forskning berör mestadels stöd i samband med barnafödande och föräldrablivande. Både professionellt och socialt stöd vid graviditet, förlossning samt amning inkluderas. Forskningen inkluderar även föräldrars känsla av sammanhang och parrelation. Såväl ett föräldra- som personalperspektiv berörs med särskilt fokus på vårdinterventioner med föräldraförberedande stöd. Caroline driver forskningsprojekt som utvecklat två olika digitala föräldrastöd, i mobilapplikationsform: Förlossningsresan och Samspel.

Caroline har erfarenhet av både kvalitativ, kvantitativ och mixad metod samt longitudinella forskningsprojekt och randomiserad kontrollerad studie. I sin forskning utvecklar Caroline kunskap om föräldrars behov av stöd med målet att stärka professionellt stöd i den känsliga livsomställning som föräldrablivande innebär.

Caroline har erhållit externa forskningsmedel från Chalmers innovationskontoret, Skaraborgsinstitutet och VGR.

  • Bihandledare för Åsa Gamgam Leanderz, doktorand forskarskolan ”’School of Health and Welfare”, Jönköping University

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Professional and social support for first-time mothers and partners during childbearing