Anneli Bergnell

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för pedagogiskt arbete

Telefonnummer: 033-435 4107

E-post: anneli.bergnell@hb.se

Rumsnummer: A605

Signatur: AIB

Jag är lektor i pedagogiskt arbete och verksam vid Institutionen för pedagogiskt arbete. Mitt huvudsakliga forskningsfokus är förskolans naturvetenskapsundervisning och särskilt hur naturvetenskapliga begrepp och processer illustreras i förskoleverksamhet. I min avhandling ”Med kroppen som illustration” (2019), gavs illustrationer och närmare bestämt sådana där den egna kroppen användes eller hänvisades till, särskild uppmärksamhet.  

Jag intresserar mig även för hur förskolebarn ges möjlighet att ingå i naturvetenskapliga samtal och sammanhang där deras egna och ibland icke-verbala samspel erkänns som fullvärdiga redskap vid meningsskapande. Forskningen tar kulturhistoriska och multimodala utgångspunkter där allt som ingår i en situation används får sin mening utifrån det sammanhang eller den kultur de återfinns i och de personer som ingår i denna.

Artiklar

Bergnell, Karlsson, Anneli. (2015). “Let’s pretend this [orange] is you!” Preschool children making meaning of a multimodal illustration offered at a Swedish Science Center. Studia Paedagogica, 20(4), 139–153.

Bergnell, Karlsson, Anneli. (2017). “It vapors up like this”: Children making sense of embodied il- lustrations of evaporation at a Swedish School. The International Journal of Early Childhood Environmental Education, 5(1), p. 39–56.

Bergnell, Anneli & Åberg-Bengtsson, Lisbeth (2019). "Men de' åker inte upp i himlen!". Förskolebarn resonerar om vattnets kretslopp illustrerat i ett tärningsspel. NorDiNa: Nordic Studies in Science Education, 15(3), p.283-298.

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Bergnell, Anneli (2019). Med kroppen som illustration: Hur förskolebarn prat-skapar naturvetenskap med hjälp av multimodala och kroppsförankrade förklaringar. Göteborg, Sweden: Acta Universitatis Gothoburgensis.