Meningsskapande illustrationer? Yngre elevers möten med förklarande bilder och modeller i skolans och förskolans NO- och matematikundervisning

Meningsskapande illustrationer? Yngre elevers möten med förklarande bilder och modeller i skolans och förskolans NO- och matematikundervisning

Skolplanscher från förra seklets början är idag kuriosa, som säljs på auktioner. Äldre mekaniska modeller från skolornas materialrum, till exempel av jorden i sin omloppsbana runt solen och med månen kretsande runt jorden, visas upp som historiska museiföremål. I dagens undervisning förekommer moderna varianter på i grunden samma pedagogiska idé -- att underlätta lärande med stöttande, visuella och interaktiva hjälpmedel... -->Se webbplats.