Amoni Kitooke

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för pedagogiskt arbete

Telefonnummer: 033-435 4594 E-post: amoni.kitooke@hb.se Rumsnummer: B419 Signatur: AMKI