Amoni Kitooke

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för pedagogiskt arbete

Telefonnummer: 033-435 4594

E-post: amoni.kitooke@hb.se

Rumsnummer: B419

Signatur: AMKI