Studier om professionskunskap och livslångt lärande

Studier om professionskunskap och livslångt lärande

Vårt mål är att etablera och utveckla en stark nationell nod för innovativ och relevant forskning, vilket globalt och nationellt har identifierats sakna relevant kunskap om välfärdssamhällets behov av expertis, professionsutbildningens utveckling och förändring. Syftet med noden är att fylla denna lucka nationellt, men i viss mån även internationellt med särskilt fokus på fyra specifika välfärdsyrken: sjuksköterskeutbildning, utbildning för socialt arbete, lärarutbildning och polisutbildning.

Generellt riktar sig noden mot hur kunskap skapas för att stödja dessa professioner och deras utbildningsprogram nationellt, men också globalt i samverkan med internationella institutioner och forskningsmiljöer. I tider av politisk oro, ekonomisk styrning och resursomställning, behövs ny kunskap för att förstå hur dessa tendenser påverkar samtida utmaningar inom professionsutbildningar och, i förlängningen, de yrken som utbildningsprogrammen bygger på.

Noden bygger på tvärvetenskapligt samarbete mellan olika forskningsområden, professioner och utbildningar och innefattar användning av en kombination av metoder, teorier och fokusområden. Genom att koppla samman problem, teorier och metoder från områden som högskolepedagogik, sociologi, socialt arbete, pedagogiskt arbete, vårdvetenskap och polisvetenskap är tanken att utveckla nya kunskaper, perspektiv och metoder inom området yrkeskunskap och professionsutbildning inom välfärden. Noden kommer att vara inriktad mot frågor som:

  • Hur ska yrkeskunskap utvecklas för att universitetslärare ska kunna säkerställa kvaliteten i professionsutbildningar idag?
  • Hur ska högkvalitativ forskning om professionsutbildning och yrkeskunskap säkerställas nationellt och internationellt?
  • Hur implementeras yrkeskunskap i professionsutbildningar och i lärares/forskares professionella utveckling?
  • Hur kan vi erkänna och vara öppna för samhälleliga behov och förändringar i forskning om och för professionsutbildning och utveckling?

Den övergripande visionen är att skapa en stimulerande och innovativ forskningsnod baserad på behoven hos en erkänt stark välfärdsstat, Sverige, och använda den för att bygga internationellt samarbete.

Gruppen ingår i nätverket: ”Samverkansforskning”. 
www.samverkansforskning.se

Tidskrift

Journal of Praxis in Higher Education (JPHE)

Forskarskola 

The graduate school SPETS  (Studies on Professional Education and Training for Society) 

Forskargrupper och samarbetspartners

SPLITT Språk och litteraturdidaktik

HUPP - Higher education, practice and politics 

Working life & Welfare. Sustainable governance, organization and management in welfare, SOLWE

PreHospen – Centrum för prehospital forskning

InnovationLab

Polisiära studier 

 

Aktuellt i forskargruppen

Områden

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Forskare/Medarbetare