Anna-Maria Petisme

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Institutionen för företagsekonomi och textilt management

Telefonnummer: 033-435 4820

Mobilnummer: 0790-982035

E-post: anna-maria.petisme@hb.se

Signatur: AMPE

Jag arbetar som Industridoktorand vid INSIDR, en forskarskola med syfte att öka kunskap och kompetens inom svensk detaljhandel. Jag är anställd på Pulsen Retail AB där jag är en del av bolagets strategiska plan för forskning och utveckling av nya affärsmodeller och affärssystem inom detaljhandeln. Mitt arbete är att utveckla, testa och utvärdera olika idéer och på så sätt bidra med utveckling och insikter inom mitt forskningsområde. Jag arbetar med beslutsstöd, lägesanalys och framtidsvisioner. Jag faciliterar även Innovations Workshops som hjälper människor och organisationer att snabbt hitta kreativa och nytänkande lösningar på problem och frågeställningar

Mitt doktorandprojekt ”Reducing superfluous returns – the creation of sustainable e-business” handlar om att undersöka möjligheter att minska returerna inom svensk modeindustris e-handel.

Det är ett växande problem med de ökande returerna och jag kommer att undersöka hur företagens hållbarhet påverkas av detta samt om det finns ny digital teknik för företag att använda sig av som kan understödja en reducering av antalet returer. 

I dag returneras i snitt 22 % av alla kläder som köps online i Sverige men andelen varierar mellan 18-60 %. Denna höga returgrad kan komma att påverka företags lönsamhet och därmed hållbarhet. Att frakta varor fram och tillbaka är inte bara kostsamt för företagen utan även för miljön. Jag vill undersöka om man vi minska andelen returer och därmed även minska den negativa miljöpåverkan.

  • Tomas Müllern, Jönköping International Business School