Anna-Maria Petisme

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för företagsekonomi och textilt management

Telefonnummer: 033-435 4820

E-post: anna-maria.petisme@hb.se

Signatur: AMPE

Jag arbetar som doktorand vid INSIDR, en forskarskola med syfte att öka kunskap och kompetens inom svensk detaljhandel.

Mitt doktorandprojekt är en monografi med syfte att förstå hur interna intressenters olika perspektiv balanseras i frågor där perspektiven kan skilja sig åt.

Bakgrunden till min forskning är den till synes obegripliga strategiska hanteringen av produktreturer inom mode e-handel i Sverige idag. Returgraden bland svenska mode-e-handlare ligger på mellan 40-60 % (Cullinane & Cullinane 2021) och forskning visar att returer har en negativ inverkan på både företagens lönsamhet (Frei, 2021) och miljön (Cullinane, 2018; Niinimäki, 2020).

Jag började mitt doktorerande som anställd på Pulsen Retail AB, ett bolag med som tillhandahåller affärssystem för e-handlare. På Pulsen Retail var jag en del av bolagets strategiska plan för forskning och utveckling av nya affärsmodeller och affärssystem inom detaljhandeln. Mina arbetsuppgifter var att utveckla, testa och utvärdera olika idéer samt att bidra med insikter inom mitt forskningsområde. Jag arbetade med beslutsstöd, lägesanalys och framtidsvisioner och faciliterade även Innovations Workshops med syfte att hjälpa organisationer att snabbt hitta kreativa och nytänkande lösningar på problem och frågeställningar.

I kontakten med Pulsen Retails kunder väcktes mitt intresse för produktreturer, ett område som många av Pulsens kunder upplevde som ett växande problem. Som heltidsdoktorand är det fortfarande mitt intresse, även om fokus har ändrats, ju mer kunskap jag har samlat på mig.

Mitt ursprungliga syfte var att undersöka hur produktreturerna inom mode-ehandeln kunde minskas, men jag insåg att det finns många väl beforskade tekniker för det. Företagen kan till exempel ta betalt för returerna, implementera virtuella provrum eller utöka produktinformationen på sajterna, för att nämna några möjligheter som finns. Problemet som jag ser det, är att det inte sker någon förändring bland e-handlarna, trots att det i mina förstudier framkommit att ett sådant intresse finns bland företagen. 

Därav, har jag ändrat syftet med min avhandling och kommer därför att undersöka de processer som sker inom företagen, där interna intressenter kan ha olika perspektiv på den komplexa fråga som produktreturer utgör.

  • Tomas Müllern, Jönköping International Business School
  • Regina Frei, University of Southampton