Person nätshoppar sittandes i soffa

Industrial Graduate School in Digital Retailing (INSiDR)

Industrial Graduate School in Digital Retailing (INSiDR)

Doktoranderna på INSiDR (Industrial Graduate School in Digital Retailing) tar sig an forskningsfrågor kopplade till de företagsutmaningar som den digitala omvandlingen av handelsbranschen medför. Till exempel behöver alla aktörer i handeln bli bättre på att förstå och förutsäga konsumentbeteenden för att kunna utforma och vidareutveckla framgångsrika affärslösningar.

Högskolan i Borås, Jönköping University och Högskolan i Skövde bedriver sedan tidigare forskning och utbildning med nära samverkan mellan företagsekonomi med inriktning mot marknadsföring, samt informatik/datavetenskap. Ett gemensamt styrkeområde för de tre lärosätena är digital handel. Doktorandernas avhandlingsprojekt grundas både i den forskning som bedrivs vid lärosätena och i de specifika frågeställningar som projektets företagspartners har identifierat.

Den första kullen med doktorander, påbörjade sina forskarstudier under hösten 2018. Utgångspunkten är att doktoranderna är anställda av de företag som ingår i projektet och att dessa ägnar 80 procent åt sina forskarstudier. Resterande 20 procent arbetar de på företagen.

Projektet INSiDR finansieras med 21,6 miljoner kronor från KK-stiftelsen, samt motsvarande belopp från de deltagande företagen, och löper från 1 april 2018 till 31 mars 2024 och kan komma att förlängas, ifall en ny omgång skulle aktualiseras. 

Ellos Group är ett företag som i dagsläget har ett doktorandprojekt i INSiDR. Andra företag och organisationer som är eller har varit delaktiga i INSiDR är Gina Tricot (Frankenius Equity), Eton Retail, Odyssey, Hall Media, Pulsen Retail, Viskan System AB, Svensk Digital Handel, E-Handelsstaden och Handelsrådet.

Huvudsökande för projektet är Jönköping University men Högskolan i Borås är projektägare och därmed utgår skolans drift och administration från Borås.

Länk till Industrial Graduate School in Digital Retailing (INSiDR)