Reducing Superfluous Returns – the Creation of Sustainable e-business

Reducing Superfluous Returns – the Creation of Sustainable e-business

Det är ett växande problem med de ökande returerna och jag kommer att undersöka hur företagens hållbarhet påverkas av detta samt om det finns ny digital teknik för företag att använda sig av som kan understödja en reducering av antalet returer.

I dag returneras i snitt 22 % av alla kläder som köps online i Sverige men andelen varierar mellan 18-60 %. Denna höga returgrad kan komma att påverka företags lönsamhet och därmed hållbarhet. Att frakta varor fram och tillbaka är inte bara kostsamt för företagen utan även för miljön. Jag vill undersöka om man vi minska andelen returer och därmed även minska den negativa miljöpåverkan.